Ultimele noutati

21 Octombrie 2017

Anunț selecție expert pe termen scurt pentru susținere curs limba bulgară

n cadrul proiectului pentru implementarea activității A9- ”Organizarea unor cursuri de ”Limba română” și ”Limba bulgară” pentru o mai bună ocupare și mobilitate în zona transfrontalieră” se face selecție publică de expert limbă bulgară în vederea susținerii cursului de Limba bulgară

21 Octombrie 2017

Raportul de Selecție a Grupului Țintă - Termenul de depunere a contestatiilor

Rezultatele procesului de selecție a grupului țintă au fost consemnate în Raportul de selecție atașat care a fost publicat în ziua de 21.10.2017 la ora 20.00 pe site-ul proiectului, www.jurisCBP.ro, pe site-ul Baroului Dolj, fiind disponibil și la sediile celor două Centre Juridice Transfrontaliere (din Dolj și din Vidin). Posibilele contestații pentru Grupul Țintă aferent județului Dolj se pot transmite la adresa de email centrul_juridic_transfrontalier@barouldolj.ro în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor și vor fi soluționate de către Comisia de selecție si evaluare în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea contestatiilor.

21 Octombrie 2017

Target Group Selection Report - CBC Project

Format PDF

21 Octombrie 2017

Ziua Europeană a Avocaților, 25 octombrie 2017, ora 14

continuare

20 Octombrie 2017

Baroul Dolj - Ordinea de zi a ședinței de Consiliu din 12 octombrie 2017 cu soluțiile adoptate

Format PDF

19 Octombrie 2017

Aplicabilitatea Deciziei Curții Constituționale nr. 369/2017 asupra tuturor recursurilor nesoluționate până la 20 iulie 2017

Avocat Dragoș Nicu

17 Octombrie 2017

Metodologia de selecție a grupului țintă - Revizuire 2

A fost prelungită perioada de înscriere în grupul țintă până la data de 20 octombrie 2017.

16 Octombrie 2017

Independența barourilor, Lucian-Bernd Săuleanu

Format PDF

16 Octombrie 2017

CURTEA DE APEL CRAIOVA - Buletinul Jurisprudenței - Culegere de practică judiciară 2016

Format PDF

15 Octombrie 2017

ICCJ Decizia 34-2017 privind dezlegarea modului de interpretare a disp. art. 182 și 183 Cpc

Decizia nr. 34/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale privind dezlegarea modului de interpretare a dispozițiilor art. 182 și art. 183 din Codul de procedură civilă, în sensul de a se stabili dacă acțiunea introdusă prin e-mail/fax, în ultima zi a termenului ce se socotește pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanță, este socotită a fi făcută în termen

10 Octombrie 2017

Baroul Dolj - Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Dolj din 12 octombrie 2017

Format PDF

05 Octombrie 2017

PROGRAM CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ, 6-7 octombrie 2017

Format PDF

04 Octombrie 2017

Cu referire la programul Arhivei Judecătoriei Craiova

Format PDF

02 Octombrie 2017

Baroul Dolj - Cupa THEMIS la Tenis de Câmp // DUBLU – PRIMA EDIȚIE 29-30 septembrie 2017

CLASAMENT ȘI GALERIE FOTO

02 Octombrie 2017

Plata onorariilor din oficiu – Borderoul 9/2017 Tribunalul Dolj şi Borderoul 9/2017 Curtea de Apel Craiova

Decanul Baroului Dolj aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii... continuare