Noutati / Anunturi

24 Septembrie 2020

Indemnizația pentru profesioniștii cu activitate redusă cauzată de starea de urgență sau de alertă

Au fost publicate formularele pentru solicitarea indemnizației prevăzută de OUG nr.30/2020, pentru profesioniști, conf. Ordinului Ministerului Muncii nr. 1340/01.09.2020, apărut în Monitorul oficial Partea I, pe data de 15.09.2020 :

  • modelul de cerere pentru profesioniști;
  • modelul de declarație pe propria răspundere pentru profesioniști;

Profesioniștii pot cere o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut în baza unei declarații pe propria răspundere, până la 31 decembrie 2020.

Indemnizația se acordă lunar și probabil că autoritățile urmează să anunțe luna exactă din care se va putea cere. Este posibil ca indemnizația să poată fi solicitată începând cu luna octombrie 2020, pentru luna septembrie 2020, însă ipoteza trebuie confirmată de autorități.

ANPIS anunță pe platform aici.gov.ro că : “Depunerea documentelor către ANPIS pentru solicitarea indemnizației potrivit OUG nr.30/2020 pe luna august, s-a încheiat”.

Informații utile privind indemnizația :

  • condiția pentru acordare este ca activitatea profesioniștilor (astfel cum sunt reglementaţi de 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privindCodul civil, republicată, cu modificărileulterioare) să fie redusă temporar din cauze determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, în condițiile legii;
  • solicitarea indemnizației se face prin transmiterea fomularelor prin aplicația gov.ro, sau în format tipărit, la agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială.

Trebuie clarificat termenul în care se pot depune formularele , deoarece în acest moment nu mai este prevăzut un termen expres.

  • Plata indemnizației se va face prin agențiile de plăți și inspecție socială;
  • Guvernul a hotărât ca măsura de acordare a indemnizației să se aplice până la data de 31 decembrie 2020;
  • Această indemnizație va fi fiscalizată prin declarația unică depusă în anul 2021, iar pentru ea se vor datora impozit și contribuții la pensii și sănătate.