Noutati / Anunturi

08 Februarie 2012

Decizia nr. 16 din 19 ianuarie 2012 a Consiliului Baroului Dolj

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul Dolj

DECIZIA Nr.16
Şedinţa de consiliu din 19.01.2012


Pentru a da eficienţă juridică prevederilor art. 24 din Constituţia României, potrivit cărora "dreptul la apărare este garantat" si prevederilor art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care consacră dreptul la un proces echitabil,
Cu observarea soluţiilor pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele Wemhoff c. Republicii Federale Germane, Ocalan c. Turciei , Jespers c. Belgiei, Goddi c. Italiei si Artico c. Italiei ,

Având în vedere dispoziţiile art. 159 alin. 1 si art. 160 C. proc. pen., precum si art. 38 şi art. 38 ind. 2 din Regulamentul S.A.J.,
Consiliul Baroului Dolj, întrunit în şedinţa sa de lucru din 19.01.2012,

 

DECIDE:


Art. 1 - Începand cu data de 1 februarie 2012, nu vor mai fi eliberate delegaţii pentru asistenţă judiciară obligatorie în ziua judecării cauzelor ce au ca obiect menţinerea măsurii arestării preventive sau prelungirea măsurii arestării preventive.

 

Art. 2 - Delegaţiile vor fi eliberate numai cu respectarea planificărilor pe grupe profesionale, comunicate organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti.

 

Art. 3 - Prezenta decizie se va comunica tuturor instanţelor din judeţul Dolj şi Parchetelor de pe raza judeţului Dolj.

 

  Prof.univ.dr.
   Ion Turculeanu
        Avocat
Decanul Baroului Dolj