Noutati / Anunturi

04 Decembrie 2012

Plata onorariilor din oficiu - Borderoul 10/2012 Cutea de Apel

Decanul Baroului Dolj aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Dolj, suma de 23.940 lei, reprezentând diferența borderoului nr.10/2012, depus la Curtea de Apel Craiova.

Începând cu data de 04.12.2012, ora 11, casieria Baroului Dolj efectuează plata onorariilor din oficiu de pe acest borderou.