Noutati / Anunturi

24 Octombrie 2016

Comunicat - Consiliul Baroului Dolj cu privire la Proiectul de modificare a art.76 din Legea 303-2004

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul Dolj

2081/24.10.2016

 COMUNICAT


  Consiliul Baroului Dolj, analizând în şedinţa din data de 20.10.2016 Proiectul Legii de modificare şi completare a Legii nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Justiţiei, se opune propunerii de modificare a art.76 care, la alineatul 2, prevede că „judecătorii şi procurorii cu o vechime de cel puţin 18 ani în aceste funcţii, care au fost eliberaţi din funcţie din motive neimputabile, au dreptul să devină, fără examen, avocați, mediatori, notari publici sau executori judecătoreşti”.

   Consiliul Baroului Dolj apreciază că o astfel de propunere legislativă încalcă principiul independenţei profesiei de avocat, reglementat prin chiar art. 1 alin. (1)  din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

   De asemenea, Consiliul Baroului Dolj semnalează greşita modalitate de legiferare, câtă vreme accesul în profesia de avocat este exclusiv reglementat prin legea organică a profesiei nr. 51/1995, nefiind posibilă reglementarea accesului prin legea organică a unei alte profesii.

  Totodată, Consiliul Baroului Dolj apreciază ca inoportună punerea în dezbatere publică a unui astfel de demers în absenţa unui dialog interprofesional, având în vedere lipsa consultării corpului avocaţilor cu privire la modificarea reglementărilor referitoare la accesul magistraţilor în profesia de avocat.

   Nu este lipsită de relevanţă nici împrejurarea că un proiect asemănător susţinut la 3 martie 2015 în Plenul C.S.M. prevedea pe temei de reciprocitate propunerea corelativă referitoare la posibilitatea numirii în funcţia de judecător sau procuror a avocaţilor cu o vechime de cel puţin 18 ani; cu toate acestea, s-a apreciat că se impune consultarea instanţelor şi parchetelor, ajungându-se în cele din urmă la forma actuală care exclude reciprocitatea, propunere cu privire la care Consiliul Baroului Dolj se opune pentru argumentele mai sus arătate.

Lucian Bernd Săuleanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj