Noutati / Anunturi

19 Martie 2018

Comunicat - Hotărâri ale Adunării Generale a Baroului Dolj din 17 martie 2018

        În ziua de 17 martie 2018 s-au desfăşurat lucrările Adunării Generale a Baroului Dolj, convocată în temeiul prevederilor art.54 alin.2 şi 3 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările la zi.
    Au participat un număr de 297 de avocaţi din totalul de 672 avocaţi cu drept de exercitare a profesiei.
Adunarea Generală a hotărât:
-descărcarea Consiliului Baroului Dolj de activitatea şi gestiunea sa din perioada anului 2017;
-aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al baroului pentru anul 2018;
      Pentru calitatea de delegat la Congresul avocaților din 20-21 aprilie 2018 și-au depus candidatura un număr de 8 candidați.
În urma voturilor favorabil exprimate, următorii avocați au fost aleși de Adunarea Generală ca delegați ai baroului la Congresul Avocaților din 2018:
             - Mihăloiu Bogdan-Valentin (197 voturi)
             - Uţescu Maria (176 voturi)
             - Nicu Mihai-Dragoş (174 voturi)
             - Diaconu-Florea Cristian (113 voturi).


Lucian Bernd Săuleanu
Avocat
Decanul Baroului Dolj