Casa de asigurari a avocatilor / Anunturi

18 Mai 2012

CAA - 5-25 iunie 2012 - Verificare contributii 2010-2011

Avocaţii membri ai Filialei Dolj CAA, sunt rugaţi să se prezinte la sediul Baroului Dolj, la inspectorul financiar Florea Aurelia, in perioada 5-25 iunie 2012, cu documentele contabile aferente perioadei 2010-2011 (registrele de încasări şi plăţi, chitanţierele şi extrasele bancare, precum şi declaraţiile 200 privind venitul global, depuse la ANAF Dolj).

 

Se va urmări verificarea concordanţei dintre declaraţiile de venit depuse la filială şi contribuţiile efectiv plătite, precum şi stabilirea eventualelor diferenţe pentru perioada menționată ,conform art. 116, 135 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor şi art. 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări a Avocaţilor.

 

Vă mulţumim pentru colaborare.

 

Filiala Dolj CAA

prin

Presedinte

Av. Constantin Mocanu