Casa de asigurari a avocatilor / Anunturi

06 Februarie 2017

Proiectele de regulamente C.A.A. comunicate în data de 3 februarie 2017, ce vor fi discutate în ședințele Consiliului UNBR din 17-18 februarie 2017

Stimați colegi,

Casa de Asigurări a Avocaților a comunicat filialelor C.A.A, în data de 03 februarie 2017, proiectele de regulamente C.A.A. privind pensiile și asigurările sociale ale avocaților modificate, regulamente ce vor fi discutate în ședința organizată de Casa de Asigurări a Avocaților din 14-16 februarie 2017și în ședința Consilului UNBR din 17-18 februarie 2017, ședințe la care vor fi invitați să participe și reprezentanții filialelor C.A.A., cu rugămintea de a veni cu propuneri pentru îmbunatățirea acestora.

În acest sens, rugăm toți membrii Filialei Dolj a CAA care doresc să formuleze propuneri de îmbunatatire a acestor regulamente, să le depună în scris la Secretariatul Filialei Dolj a CAA sau la adresa de email a filiaei filiala.caa.dj@rdscv.ro, până la data de 09 februarie 2017.

Președinte,

Av. Uțescu Maria