Casa de asigurari a avocatilor / Informatii cote

Cota lunară de contribuţie la fondul de asigurări sociale al avocaţilor, conform art.19 si 23 din Statutul CAA şi Hotărârea Consiliului UNBR nr. 857/14 decembrie 2013 este de 250 lei pentru avocaţii definitivi şi de 80 lei pentru avocaţii stagiari dacă nu au venituri sau veniturile din profesie pe luna respectivă sunt de până la 2.273 lei pentru avocaţii definitivi şi respectiv 727 lei pentru avocaţii stagiari.

 

Avocaţii definitivi sau stagiari care realizează venituri brute din profesie în luna respectivă peste 2.273, respectiv peste 727 lei, sunt obligaţi să contribuie la fondul de asigurări sociale, cu 11% din venitul brut lunar realizat din profesie, dar nu mai mult de 1.336 lei.

 

Cuantumul cotei lunare de contribuţie la fondul de asigurări sociale al avocaţilor este unic la nivel naţional.

 

Începând cu 01.01.2014: 

Astfel, pentru avocaţii definitivi: 

Venit brut lunar din profesie

Cota de contributie

0-2.273 lei

250 lei

2.274-11.364 lei

11% din venitul brut

Peste 12.145 lei

1.336 lei

 

Pentru avocaţii stagiari:

Venit brut lunar din profesie

Cota de contributie

0-727 lei

80 lei

728-11.364 lei

11% din venitul brut

Peste 12.145 lei

1.336 lei

 

În declaraţia pe care avocatul este obligat să o dea în scris şi sub semnătură conform art.322 alin.3 din Statutul profesiei, vor fi trecute veniturile realizate în luna pentru care plăteşte contribuţie; dacă acestea depăşesc suma de 11.364 lei, în conformitate cu prevederile art.322 alin.4 din Statutul profesiei, avocatul nu are obligaţia de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei plătite.

 

Avocatii care doresc sa achite contributia in contul Filialei Dolj CAA deschis la BCR Craiova, vor mentiona pe ordinul de plata luna pentru care se achita contributia si vor intocmi Declaratia de venituri pe care o vor transmite prin fax la nr.0251-417917 sau mail la adresa office@barouldolj.ro, astfel incat Filiala Dolj CAA sa poata inregistra corect contributia achitata.

 

FILIALA DOLJ CAA DIN ROMANIA

CIF -12012866

RO03 RNCB 0134 0416 5598 0001

BCR CRAIOVA