Evenimente / Baroul Dolj

24 Ianuarie 2017

Baroul Dolj – Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field

Propunerea Decanului Baroului Dolj, avocat Lucian Bernd Săuleanu, de implementare a proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field” a fost aprobată de Consiliul Baroului Dolj în ședința din 19 ianuarie 2017, iar în data de 24 ianuarie 2017 a avut loc o ședință comună la care a participat și decanul Baroului Vidin, avocat Kiril Gruev.

Acest proiect reprezintă o premieră, clarificând aspecte legate de eligibilitatea barourilor în privința accesării fondurilor europene și asigură posibilitatea aplicării pentru proiecte ulterioare, fiind îndeplinită condiția experienței specifice.

Proiectul va fi implementat de Baroul Dolj în parteneriat cu Baroul Vidin, fiind finanțat de Uniunea Europeană şi bugetul de stat cu suma de 430.114,34 Euro, reprezentând fonduri nerambursabile în procent de 98%  din valoarea proiectului.

Se urmărește încurajarea ocupării și mobilității forței de muncă în domeniul juridic în zona Dolj - Vidin prin crearea unei rețele de centre care vor furniza populației servicii de informare și consultanță juridică, dar și prin participarea grupului țintă la conferințe științifice pe teme juridice în România și Bulgaria, cursuri de limbă straină (limba română și limba bulgară).

Vor fi organizate cursuri de specialitate juridică în domenii precum migraţia transfrontalieră, legislaţia muncii şi securitatea socială transfrontalieră, dreptul fiscal transfrontalier, dreptul comercial transfrontalier, reglementările transfrontaliere în domeniul transporturilor şi patrimoniului cultural sau dreptul penal transfrontalier.

Proiectul va aduce oportunități noi pentru avocații din Baroul Dolj prin realizarea unui studiu și a unei strategii referitoare la nevoile pieței juridice. Pentru implementarea acestor activități vor fi achiziționate un autoturism, echipamente și piese de mobilier. Totodată, vor fi asigurate parte din cheltuielile Baroului Dolj pentru toată perioada de 18 luni de implementare a proiectului.

În plus față de beneficiile ocazionate de activitățile sale, proiectul ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field” prezintă și oportunitatea dezvoltării capacității instituționale a Baroului Dolj de a implementa proiecte cu finanțare europeană, fiind formată o echipă coordonată de managerul acestui proiect, Constantin-Adi Gavrilă, director de programe în cadrul Baroului Dolj.

 

 

Conferința de presă de deschidere a proiectului Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field
Baroul Dolj și Baroul Vidin - COMUNICAT DE PRESĂ referitor la crearea REȚELEI JURIDICE TRANSFRONTALIERE
Achizitii
Metodologia de selecție a grupului țintă

Format PDF

Lansarea procedurii de selecție a grupului țintă
Baroul Dolj - Comunicat de presă procedură selecție grup țintă

Format PDF

PosterDolj-VidinCBCProject FINAL3

Metodologie realizare cursuri de formare comune în domeniul juridic

Format PDF

Baroul Dolj - Înscrieri grup țintă
Metodologia de selecție a grupului țintă - Revizuire 1

Format PDF

Baroul Dolj - Comunicat de presă implementare metodologie realizare studiu

Comunicat de presă referitor la implementarea metodologiei de realizare a unui studiu privind angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră Dolj-Vidin, în domeniul juridic în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162

Comunicat de presă referitor la înscrierile în Grupul Țintă din cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162
Metodologia de selecție a grupului țintă - Revizuire 2

A fost prelungită perioada de înscriere în grupul țintă până la data de 20 octombrie 2017.

Target Group Selection Report - CBC Project

Format PDF

Raportul de Selecție a Grupului Țintă - Termenul de depunere a contestatiilor
Metodol. realizare Cursuri lb.RO- BG FINAL

Format PDF

Anunț selecție expert pe termen scurt pentru susținere curs limba bulgară
Anunț selecție membrii grup țintă în vederea participării la cursul de limba bulgară
COMUNICAT DE PRESĂ referitor la finalizarea selecției membrilor Grupului Țintă din cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162
Selection and Evaluation Report - Romanian and Bulgarian courses

Published October 30th 2017, 10.00pm

Anunț referitor la organizarea primelor două cursuri de limba bulgară la Craiova
Cursuri de limba bulgară la sediul Baroului Dolj
Anunț referitor la organizarea cursurilor de limba bulgară la Craiova
COMUNICAT DE PRESĂ referitor la finalizarea cursurilor de limba bulgară organizate în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162
Baroul Dolj - Anunt selecție experți pentru cursuri juridice
Prelungirea calendarului de selecție a experților pentru cursurile juridice
Proiect CBC - Anunț referitor la selecția experților pentru cursurile de formare comune în domeniul juridic
COMUNICAT DE PRESĂ referitor la situația implementării proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162, la jumătatea perioadei de implementare
Metodologie de selecție a membrilor grupului țintă care vor participa la schimburi de bune practici la nivelul Centrelor Juridice Transfrontaliere

Format PDF

Anunț pentru selecția membrilor grupului țintă care vor participa la schimburi de bune practici la nivelul Centrelor Juridice Transfrontaliere în cadrul activității A12
Selection and Evaluation Report (A12)

Selection of Target Group members that will participate at the exchanges of good practices at the level of the Cross-Border Juridical Centers (Activity A12)

Anunț selecție experți pe termen scurt pentru organizarea unor sesiuni comune (joint training sesions) în cadrul activității A11
Selecția participanților la cursurile comune pe teme orizontale care vor avea loc în Vidin, Bulgaria pentru două grupe a câte 10 persoane din România în perioadele 23-25 februarie și 23-25 martie 2018
Metodologie de selecție a membrilor grupului țintă care vor participa la joint training sessions pe teme orizontale

Format PDF

Metodologie de selecție a experților pentru participarea la joint trainig session pe teme orizontale

Format PDF

Anunț referitor la selecția experților pe termen scurt pentru organizarea unor sesiuni comune (joint training sessions) în cadrul activității A11
Raportul de Selecție și Evaluare prin care au fost selectați participanții la joint training sessions (Activitatea A11)
COMUNICAT DE PRESĂ referitor la schimburi de bune practici la nivelul Centrelor Juridice Transfrontaliere în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162
COMUNICAT DE PRESĂ referitor la organizarea unor cursuri pe teme orizontale la nivelul Centrelor Juridice Transfrontaliere în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162
Proiect CBC - Baroul Dolj: Conferința WOMEN IN LAW, Craiova, 10-11 Martie 2018
COMUNICAT DE PRESĂ referitor la organizarea unei conferinţe transfrontaliere pe teme juridice, in Romania în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162
COMUNICAT DE PRESĂ referitor la organizarea unor cursuri de formare comune în domeniul juridic, in Romania și Bulgaria în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162
Joint study regarding employment and workforce mobility in the cross-border area, in the juridical field

Format PDF

COMUNICAT DE PRESĂ referitor la realizarea unui studiu comun privind ocuparea și mobilitatea în zona transfrontaliera, în domeniul juridic, în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162
Manuale cursuri juridice
COMUNICAT DE PRESĂ referitor la publicarea pe site-ul proiectului a manualelor cursurilor de formare comune în domeniul juridic, organizate în Romania și Bulgaria în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162
Studiul privind angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră, în domeniul juridic

Format PDF

COMUNICAT DE PRESĂ referitor la rezultatele studiului comun privind ocuparea și mobilitatea în zona transfrontaliera, în domeniul juridic, în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162
COMUNICAT DE PRESĂ referitor la realizarea strategiei comune transfrontaliere pentru angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în domeniul juridic, în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162
Anunț selecție membri grup țintă în vederea participării la conferința transfrontalieră pe teme juridice, din Bulgaria în cadrul activității A13-“Organizarea unei conferințe transfrontaliere pe teme juridice, în Bulgaria”

Selection and Evaluation Report for the selection of Target Group members that will participate the cross-border conference on juridical issues that will be organized in Vidin, Bulgaria, between September 20th – 21st 2018

COMUNICAT DE PRESĂ referitor la activitățile potențiale ale strategiei necesare pentru creșterea gradului de ocupare și mobilitate în zona transfrontalieră, în domeniul juridic, în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162
Conferință de presă intermediară în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”
Comunicat de presă referitor la închiderea proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023
Conferința de presă de închidere a proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”
Strategie comună privind ocuparea și mobilitatea în zona transfrontalieră, în domeniul juridic

Versiunea în limba română. Format PDF

Joint strategy regarding employment and workforce mobility in the cross-border area, in the juridical field

English version. PDF format.

Juriscbp – Instructiuni de utilizare a platformei de catre angajati si angajatori

Format PDF

Anunțuri de angajare în domeniul juridic în zona transfrontalieră, Dolj – Vidin