Avocati / Revista Baroului Dolj

Revista IUSTITIA Online

Reforma dreptului francez în materie contractuală - Lucian Nițuleasa
Dreptul avocaților de utilizare a siglei baroului - Av. Lucian Bernd Săuleanu și Drd. Lucian Nițuleasa
Proiectul de ordonanță privind grațierea – măsură de justiție penală restaurativă? - Av. Manuela Gornoviceanu
Emanoil Chinezu - Om politic avocat si istoric - Av. Cosmin Gherghe

Editura Sitech

Av. Sorin Stănciulescu - Sistemul de asigurări sociale ale avocaților

Format PDF

De ce avocații nu sunt scutiți de impozitul pe venit, iar alte profesii liberale da? Notă cu privire la Proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Av. Lucian Săuleanu și Av. Dragoș Nicu
Independența barourilor, Lucian Bernd Săuleanu

Format PDF

Aplicabilitatea Deciziei Curții Constituționale nr. 369/2017 asupra tuturor recursurilor nesoluționate până la 20 iulie 2017
Relatia avocat-client prin intermediul mediului online, Răzvan Scafeș

Format PDF

Programul de E-mentoring organizat de Consiliul General al Barourilor, Sorin Manafu

Format PDF

Avocatii in e-volutie, Lucian Nituleasa

Format PDF

Cariera de avocat - a fi sau a nu fi digitala, Carmen Mariana Diaconu

Format PDF

Comparatorul de avocati – o practică validată de Curtea de Casatie franceza

Format PDF

Obiectul principal al contractului de credit în valută din perspectiva clauzelor care stabilesc rambursarea în moneda creditului, Razvan Scafes

Cauza C 186/16 Andriciuc și alții împotriva Banca Romanească SA.