Noutati / Stiri

14 Iunie 2011

HOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaţilor, 10 - 11 iunie 2011, Bucureşti

Reprezentanţii Baroului Dolj aleşi în organele de conducere ale UNBR în cadrul Congresului Avocaţilor şi Consiliului UNBR din 10-11 iunie 2011:

 

Prof. univ. dr. Ion Turculeanu, Decanul Baroului Dolj - Membru în Comisia Permanentă a UNBR

Prof. univ. dr. Sorin Ionescu, Prodecanul Baroului Dolj - Membru în Consiliul UNBR

Prof. univ. dr. Bianca Maria Carmen Predescu, Consilier Baroul Dolj - Membru în Consiliul UNBR

 

Hotărârea nr. 01 privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2010 şi Congresul avocaţilor 2011)

Hotărârea nr. 02 privind aprobarea execuţiei bugetare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2010

Hotărârea nr. 03 privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2011

Hotărârea nr. 04 privind aprobarea execuţiei bugetare a Casei de Asigurări a Avocaţilor pe anul 2010

Hotărârea nr. 05 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi

Hotărârea nr. 06 privind alegerea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România

Hotărârea nr. 07 privind alegerea Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor

Hotărârea nr. 08 privind alegerea Comisiei centrale de cenzori a Uniunii Naţionale a Barourilor din România

Hotărârea nr. 09 privind alegerea Comisiei de cenzori a Casei de Asigurări a Avocaţilor

Hotărârea nr. 10 privind constituirea Comisiei Centrale de Disciplină

Hotărârea nr. 11 privind constituirea Fondului de Solidaritate al Avocaţilor

Hotărârea nr. 12 privind adoptarea programului de pregătire profesională continuă a avocaţilor pe perioada 2011 - 2015, prevăzut în anexă

Hotărârea nr. 13 privind sistemul propriu de asigurării sociale a avocaţilor

Hotărârea nr. 14 pentru validarea modificărilor şi completărilor aduse Statutului profesiei de avocat şi Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor prin delegare de către consiliul U.N.B.R.

Hotărârea nr. 15 pentru aprobarea modificărilor şi completărilor aduse Statutului profesiei de avocat de Comisia desemnată de Consiliul U.N.B.R. şi aprobate prin Hotărârea nr. 258 din 9 iunie 2011 a Consiliului U.N.B.R.

Hotărârea nr. 258 privind modificările şi completările aduse Statutului profesiei de avocat