Noutati / Stiri

12 Ianuarie 2016

Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție marchează sfârșitul avocaturii ilegale practicate de persoane înscrise în barouri paralele

Sursa unbr.ro.

 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 15 din 21 septembrie 2015 pune capăt unei practici ilegale privind exercitarea profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din barourile constituite prin lege și nu sunt înscrise în tabloul avocaților.

 

Din motivarea soluției de admitere a recursului în interesul legii introdus de procurorul general rezultă fără niciun echivoc că, în temeiul legii nr. 51/1995, există o singură uniune profesională și un singur barou în fiecare județ, astfel încât persoanele care exercită activităţi specifice profesiei de avocat în cadrul unor barouri paralele cu cele care fiinţează în temeiul legii săvârşesc infracţiunea prevăzută de art. 348 din Codul penal (art. 281 din Codul penal anterior) privind exercitarea fără drept a unei profesii. Calitatea de avocat este condiţionată de înscrierea în tabloul unui barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, formă de organizare profesională unică şi exclusivă.

 

Înalta Curte a arătat că această condiţie nu este îndeplinită în cazul persoanelor care exercită activităţi specifice profesiei de avocat în cadrul unor entităţi paralele cu cele care fiinţează în mod legal şi sunt succesoare în drepturi ale celor existente anterior, chiar dacă aceste entităţi ar utiliza, contrar dispoziţiilor legale exprese, denumiri identice.

 

Recursul în interesul legii a fost promovat de Ministerul Public deoarece a existat o practică judiciară neunitară: într-o orientare, instanțele au considerat că persoanele care nu fac parte din formele de organizare profesională consacrate prin Legea nr.51/1995, republicată, și își desfășoară activitatea în cadrul unor structuri constituite  din inițiativa unor persoane particulare, săvârșesc infracțiunea prevăzută de art.348 din Codul penal / art.281 din Codul penal anterior, privind exercitarea fără drept a unei profesii, iar alte instanțe au considerat că persoanele mai sus menționate nu pot fi trase la răspundere pentru comiterea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, deoarece nu sunt  întrunite condițiile prevăzute de art.348 din Codul penal (art.281 din Codul penal anterior).

 

Decizia nr. 15/2015 clarifică fără echivoc atât faptul că funcționarea barourilor paralele este interzisă prin lege cât și faptul că practicarea avocaturii de către persoane înscrise în astfel de barouri aceasta constituie infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii, prevăzută de Codul penal.

 

Decizia nr. 15/2015 a devenit obligatorie pentru toate instanțele începând cu 3 noiembrie 2015, data publicării în Monitorul Oficial  nr. 816.

 

A se vedea:

Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 privind examinarea recursului în interesul legii vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 348 din Codul penal (corespondent al art. 281 din Codul penal anterior), în ipoteza exercitării activităţilor specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, Publicată în Monitorul Oficial din nr. 816 din 3 noiembrie 2015, De la data publicarii în Monitorul Oficial, 

 

ICCJ: Profesia de avocat nu poate fi exercitată decât de persoane care dețin legal titlul professional de avocat dobândit în cadrul barourilor înființate și organizate prin lege cu procedura prevăzută de lege. Persoanele care exercită acte specifice profesiei de avocat sub titlul de "avocat" pretins atribuit de asociații înființate de particulari săvârșesc infracțiunea de exercitare fără drept a profesiei de avocat.

 

RIL: Singura modalitate legală de exercitare a profesiei de avocat este cea prevăzută de Legea nr. 51/1995 şi este condiţionată de înscrierea în tabloul unui barou component al UNBR, formă de organizare profesională unică şi exclusivă